نه

آن زنانی که حجاب از سر و تن و  آن مردانی که به نحوی حجاب از تن برداشته و یا فیگورهای برهنه می‌گیرند، فقط خیال می‌کنند که به کشف حجاب نائل آمده‌اند، و خوش‌خیالکانی بیش نیستند. کجای این کشف حجاب‌ها، شادمانی و در بوق و کرنا کردن و نمایش دارد؟ و معمولاً این زنان و مردان درون‌تُهی که دوست دارند همه‌‌ی مردم ببینندشان و جذب برهنگی‌هایشان شوند، بعد از مدتی و چه زود حتی از سوی نزدیکانشان، به فراموش سپرده شده و متروک می‌شوند.

وقتی می‌گویی که این کشف حجاب به درد نمی‌خورد و جز دردسر برای خودتان و جامعه‌ای که در آن زندگی می‎کنید، چیزی ندارد، توجیه می‌کنند که ما قلب پاکی داریم. قلب پاک با گفتن پیدا نمی‌شود. قلب پاک نیازی به وانمود کردن ندارد، خود نمود میابد. و یکی از نمودهای قلب پاک این است که صاحب آن، با جلوه‌گری و نمایش تنانه، هیچ میانه‎ای ندارد.

خوش به حال آن زنان و مردانی که توانستند به کشف حجاب از قلبشان نائل آیند. اینان که هرگز کشف حجابشان را در بوق و کرنا نمی‌کنند، نور وجودشان که برآمده از همان کشف حجاب از قلب و دریافت نور الهی است، تاریک‌ترین و متروک‌ترین نقاط دنیا را فراگرفته و به‌طرزی عجیب، قلب و روح میلیون‌ها نفر را در می‌نوردد. طُوبَىٰ لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ.

  • حُسن ختام:

دسته بندی شده در: