یک قیام اخلاقی یا یک انقلاب چپرچلاغی!!!

یک قیام اخلاقی یا یک انقلاب چپرچلاغی!!!

انقلابی که هفتاد و پنج سال است به دنبالش هستیم…!

گور پدرِ کتاب!

گور پدرِ کتاب!

چرا باید حتی به کتاب‌ها بااحتیاط نزدیک شویم؟!

من یک بی‌سوادم و به این بی‌سوادی‌ام افتخار می‌کنم!

من یک بی‌سوادم و به این بی‌سوادی‌ام افتخار می‌کنم!

ما اگر عقلمان به چشممان نبود “بی‎سواد”های “آردآلود”، “خاک‌آلود” و “دوداندود” را بیشتر احترام می‌‎کردیم تا “باسواد”های «کبرآلود» را.

چگونه ماله‌کش نظام نباشیم؟!

چگونه ماله‌کش نظام نباشیم؟!

ماله را فقط بر روی سیمان می‌کشند، آن هم تا قبل از سفت شدن!

آخرین مطالب