• انتخاب کن! می‌خواهی خودت را پروار کنی یا می‌خواهی پرواز کنی؟

گاوها معده‌ی خیلی بزرگی دارند، تمام هم و غمشان باید پُر کردن معده‌شان باشد. پس وقتی برای فکر کردن ندارند. همین بی‌فکری و شکم‌پرستی هم باعث می‌شود که عاقبت‌به‌خیر نشوند!

اما به پرنده‌ها نگاه کن. قد و قامت کوچک و به تبع آن معده‌ای کوچک. حتی چند دانه و بذر گیاه به قدر کافی سیرشان می‌کند. برای همین کلّی وقت برای فکر کردن و انجام کارهای خلاقانه دارند. لانه‌های زیبایشان را بنگر! اوج گرفتنشان در آسمان را نظاره کن!

اگر پرنده‌ها مانند گاوها شکم‌پرست بودند، آسمان خالی می‌ماند! درخت‌ها حسرت لانه‌سازی پرندگان بر روی شاخه‌هایشان و بر روی دلشان می‌ماند!

در بین همین پرنده‌ها، به شترمرغ نگاه کن. آن‌ها هم همیشه به فکر خوردن و سیر کردن شکمشان هستند. از پرندگی فقط پرش را دارند. معده‌های بزرگشان نگذاشته که حتی به پرواز فکر کنند. مرغ‌های خانگی هم وضع بهتری ندارند. چون معده‌هایشان از مغزشان بزرگتر است. یکی دومتری می‌پرند ولی پرواز هرگز!

  • و تو ای انسان! اگر مغزت کوچک است، بگذار معده‌ات نیز کوچک بماند!

  • توجه:

این یادداشت را کاملاً شهودی نوشته‌ بودم. اما بعد رفتم دیدم گویا علم هم به نتایجی شبیه به همین رسیده است. این مقاله را بخوانید متوجه می‌شوید چه می‌گویم.

دسته بندی شده در: