• به این تصاویر نگاه کنید:

  • این همه ناترازی از کجا آمد؟!

ناترازی‌های موجود در بودجه کشور، در ارز کشور، در انرژی کشور، در صندوق‌های بازنشستگی کشور و در…، به وجود نیامد مگر با انتخاب رئیس‌جمهورهای ناتراز! انتخاب نمایندگان مجلس ناتراز! به کار گرفتن مسئولان و مدیران ناتراز! تصویب قوانین ناتراز! گرفتن تصمیمات ناتراز!

  • آیا این ناترازی‌ها رفع‌شدنی هستند؟

این ناترازی‌ها هرگز رفع نخواهند شد مگر با سپردن کار به دست افراد شایسته‌ای که در تراز کارهایی که قرار است مسئولیتش را به عهده بگیرند، باشند. این ناترازی‌ها هرگز رفع نخواهند شد مگر با سپردن کار به دست افرادی که در تراز انقلاب اسلامی و آرمان‌های بلند و متعالی آن باشند. نمی‌شود که اهداف و آرمان‌های یک انقلاب بلند و پُرمایه باشد و افرادی که قرار است انتخاب کنیم و به کار بگیریم تا به آن‌ اهداف و آرمان‌ها برسیم، پست و فرومایه باشند.

  • حُسن ختام: 

دسته بندی شده در: