چند روز پیش یکی از دوستان برای مشکلی رفته بود دکتر و آقای دکتر گفته بود شقاق یا فیشر گرفته‌ای و چند تا پماد و آمپول هم به او داده بود. بنده‌ی خدا از من پرسید شقاق و یا فیشر چیه؟ خیلی راحت و سلیس بهش گفتم متاسفانه یا پاره شدی یا تَرَک خوردی؟

دیدم ناراحت شده است. گفتم گوشی همراهت است؟ گفت آره‌! گفتم اینترنت هم داری؟ گفت آره! گفتم گوشی‌ات را بده به من. گوشی را گرفتم و کلمه‌ی شقاق را گوگل کردم. این جمله‌ها را که همان ابتدا و بالای صفحه آمده بود را برایش خواندم:

شقاق یا همان فیشر مقعدی (Anal Fissure)، یک برش یا پارگی کوچک در پوشش مقعد است. تَرَک موجود در پوست باعث ایجاد درد شدید و بعضی خونریزی‌هایی به رنگ قرمز روشن در حین و بعد از دفع می‌شود.

بعد هم گفتم دیدی درست گفتم؟ گفت پس چرا دکترها می‌گویند شقاق یا فیشر و همین کلمه‌‌هایی که تو گفتی را نمی‌گویند؟ گفتم طرف کلّی درس نخوانده و توی کتاب‌هایش کلمات قلمبه سلمبه یاد نگرفته که بیاید به تو بگوید: شما متاسفانه تَرَک خورده‌اید یا پاره شده‌اید!

پرسید آدم چه جوری به قول تو تَرَک می‌خورد یا پاره می‌شود؟! گفتم والّا ده بیست تا علّت دارد ولی… گفت ولی چی؟ گفتم دارم فکر می‌کنم! صدای فکرهایم را بلند کردم: اهل این‌کار که نیستی! این هم که به تو نمی‌خورد! … این یکی هم که اصلاً به تو نمی‌آید! … با توجه به شناختی که من از سبک زندگی تو دارم احتمال می‌دهم که یُبس بودن کار دستت داده است! دیدم دوباره دارد ناراحت می‌شود، برای همین ادامه دادم: منظورم این است که احتمالاً یبوست کار دستت داده است. راحت دستشویی می‌کنی؟ گفت بعضی مواقع آره، بعضی مواقع هم نه! گفتم یکی از همان بعضی مواقع نه‌ها کار دستت داده است! بعد هم گشتم و این فیلم را نشانش دادم تا قشنگ متوجه شود که چه جوری تَرَک خورده و یا پاره شده است:

بنده‌ی خدا از درد زیاد آرام و قرار نداشت.

  • القصه:

مراقب باشیم به هیچ علّتی دچار پارگی یا تَرَک‌خوردگی نشویم! به هیچ علّتی!

دسته بندی شده در: