بریدن تنه‌ی یک درخت آسان است ولی قطع کردن ریشه‌هایش خیر!
پدرم باغبان است.
بارها دیده‌ام که او درختی را به دلیل خشک شدن، آفت‌زدگی و یا رشد در جایی بیجا قطع کرده است. قطع کردن یک درخت با توجه به قطری که دارد با ارّه‌ی دستی ده تا پانزده دقیقه و با ارّه‌ی برقی یا بنزینی یکی دودقیقه، طول می‌کشد.
امّا داستان ریشه‌ها کاملاً فرق دارد. بدون تردید از بین بردن ریشه‌ها، هرگز به سادگی قطع تنه‌ی یک درخت نیست. حتی قطع‌کردن ریشه‌های یک درخت خشکیده نیز آسان نیست، چه برسد به درختانی که هنوز توانی در تنه‌شان دارند.
اکثر درختان معمولاً یک تنه‌‌ بیشتر ندارند، ولی همه‌شان هزاران هزار ریشه دارند. همین نیز کار از بین بردن ریشه‌ها را سخت‌تر می‌کند!

  • القصه:

باید ببینی چه درختی را در کجا می‌رویانی! اگر درختی که در حال رویاندن آنی، درختی بی‌ثمر و یا آفت‌زده باشد، پا که بگیرد، ریشه که کند، ریشه‌کن کردنش و جایگزین کردنش با یک درخت مثمر و سالم، دیگر ساده نخواهد بود!

کسی که مهاجرت می‌کند، حتی اگر تظاهر به قطع دلبستگی و وابستگی از وطنش کند، ریشه‌هایش را در وطنش جا گذاشته است!

دسته بندی شده در: