گفت: می‌دونستی مردمِ(یکی از استان‌های کشور) گوشت سیخور رو خیلی دوست دارند؟

گفتم: سیخور چیه؟

گفت: یه‌نوع جوجه‌تیغیه!

گفتم: واسه چی می‌خورنش؟!

گفت: می‌گن کمر رو قوی می‌کنه!

وقتی تعجبم رو دید، ادامه داد:

می‌دونستی مردم(یکی دیگه از استان های کشور)جونشون برای جیرجیرک در میاد؟!

گفتم: این یکی رو دیگه واسه چی می‌خورن؟

گفت: اونهام سخت معتقدند که جیرجیرک واسه‌ی کمرشون خیلی خوبه!

Image2

 

دسته بندی شده در: