اگر با دقت به دور‌ و برمان نگاه کنیم مخدّرهای زیادی می‌بینم که نه‌تنها برای مصرف آن دستگیر و مجازات نمی‌شویم، بلکه تشویق نیز می‌شویم! مخدّرها را می‌توان بر دو قسم دسته‌بندی کرد: قسم اول: مخدّرهای تنبیهی!                      قسم دوم: مخدّرهای تشویقی!

معنی کلمه مخدّر در لغت نامه دهخدا:              [ م ُ خ َدْ دِ ] (ع ص) بی حس و سست کننده ٔ اندام . (غیاث) (آنندراج) (از اقرب الموارد). بی حس کننده و سست نماینده ٔ اعضاء.

و چه عضوی مهم تر از مغز برای سست شدن؟!

فوتبال بد است. فوتبالی که باعث شود مغز ما سست شود! آنقدر که: بیکاری‌مان را فراموش کنیم! اهمیت عمر و وقت‌مان را فراموش کنیم! به درد نخوردن مدرک تحصیلی‌مان را فراموش کنیم! حق و حقوق‌مان را فراموش کنیم!

این که چقدر از پول بیت‌المال (که بی‌شک درصدی از آن نیز سهم خود ماست)، دارد در این فوتبال هزینه می شود را فراموش کنیم!

و بالاخره خیلی از چیزها که فراموشی‌شان جایز نیست را فراموش کنیم!

فوتبال خوب است. فوتبالی که از جیب مردم برای آن هزینه نشود.

فوتبال خوب است!

فوتبالی که خودمان بازی کنیم!

برای تحرّک و ورزش!

همین اندازه!

 

دسته بندی شده در: