نگذارید ویرگول از ویرگولیت بیفتد!

احساس می‌کنم ویرگول نشاط ندارد. خسته و ملول است.

هنوز راه نیفتاده، به دیواری تکیه کرده و دارد استراحت می‌کند.

از تعداد نظرهایی که داده می‌شود، تعداد دنبال‌کنندگان، تعداد دنبال‌شوندگان و … می‌توان به راحتی به این موضوع پی برد.

دوستان عزیز کمی از گوشی همراهتان و کارهای بی فایده فاصله بگیرید.

بهانه نیاورید. بیشتر بنویسید و بیشتر بخوانید.

نگذارید ویرگول خدای‌ناکرده از ویرگولیت(!) بیفتد و به نقطه تبدیل شود.

ویرگول، درنگ است و نقطه پایان!

به امید روزی که ویرگول با شتاب هر چه تمام در حال حرکت باشد. اینجوری:

این نقاشی هم اثر ناقابلی از نویسنده مطلب است.

این نقاشی هم اثر ناقابلی از نویسنده مطلب است!

 

 

دسته بندی شده در: