بعضیا از جلو ماچ(بوس)می‌کنن، از پُشت قاچ می‌کنن!

هر که بهت گفت عزیزی، باور نکن، شاید واسه‌ش یه لقمه‌ی لذیذی!

کسی که زود باهات اُخت(دوست) میشه، مطمئن باش زودم لُخت میشه!

اونی که امروز قاتل مخوفه، یه روزی، دست به چیز تیزی می زد بهش می گفتن: جیززه، اوففه!

دسته بندی شده در: