برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

مبارزه با فساد

2   مقاله
2
1 دقیقه زمان مطالعه
0

چرا هر کس و ناکسی نمی‌تواند هر کاری را به این بهانه که دوست دارد و دلش می‌خواهد انجام بدهد و کلمه‌ی زیبای “آزادی” را در توجیه رفتارهای غیرقابل قبولش سر ببرد؟!

ادامه خواندن