برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

دکتر

1 مقاله
1
15 دقیقه زمان مطالعه
15

ما اگر عقلمان به چشممان نبود “بی‎سواد”های “آردآلود”، “خاک‌آلود” و “دوداندود” را بیشتر احترام می‌‎کردیم تا “باسواد”های «کبرآلود» را.

ادامه خواندن